One option is not an option!

Vi jobbar med en rad olika verktyg för inventering och licenshantering och kan på så sätt rekommendera den lösning som vi tror passar just dig baserat på vad ni behöver, inte på ”vad vi säljer”.

Alla kunder har olika behov men vilket är det?

Vi hjälper dig sortera ut behovet, genomföra proof och concepts och komma fram till vad som passar ert behov, budget och kravbild.

Hur ser det ut hos oss?

För vissa utav våra kunder är det en komplett inventering av hård och mjukvara som är prioriterat i projektet. Att administrera licenser och compliance ligger kanske fortfarande som ett framtida projekt. Varför då investera i ett komplett licenshanteringssysten? Det kanske räcker med ett utav värdens bästa inventeringssystem?

 

Eller är det så att du vet hur det ser ut men inte hur det borde licensieras?

I så fall har vi system som vi kan koppla in på dina befintliga datorkällor för att läsa ut och sammanställa ert behov av licenser.

 

Datacenter eller komplexa databaser?

Kanske är det så att ni har en komplex miljö av SQL, Vmware eller Oracle? I så fall har vi lösningar som tar dig närmare full kontroll än vad som tidigare varit möjligt. Med verktyg för Oracle kan vi, utan att behöva röra befintliga system. Gå in och analysera och sammanställa exakt hur miljön ser ut. Vi får fram hårdvara, mjukvara, optioner usage mm. Vi använder endast system godkända och certifierade av Oracle!

Ett urval av våra kunder!

 • logo_arkitektur
 • logo_billerud
 • logo_clearchannel
 • logo_goteborg
 • logo_hogskolangotland
 • logo_innventia
 • logo_linne
 • logo_mah
 • logo_ottobock
 • logo_piab
 • logo_qmatic
 • logo_skanska
 • logo_tdc
 • logo_flexera
 • logo_frontrange
 • logo_iquate
 • logo_licensedashboard
 • logo_lime
 • logo_snow
 • logo_talisma
 • logo_ziften